Skip to content Skip to footer

Piscator er et fagsystem for oppgjørshåndtering. Løsningen fungerer som en samhandlingsplattform for rederi, mannskap, lønn og regnskap. Piscator er utviklet av Triark Systems AS i nært samarbeid med Innovasjon Norge, rederi og regnskapskontor.