Skip to content Skip to footer
north shipping as

Om oss

Vår oppgave er med basis i etisk virksomhet, å bidra til optimal fortjeneste for våre prinsipaler gjennom markedsføring av prinsipalens behov, tjenester og produkter. Videre å bistå prinsipalen i kontraktsforhandlinger og assistere ham under oppfyllelse av kontrakter.

Vår virksomhet dreier seg ikke bare om kjøp og salg av skip, men også om eierne av skipene og menneskene som skal jobbe og bo om bord. Det er derfor viktig for oss å gjøre hverdagen til våre kunder enklere. Den grunnleggende kontakten mellom oss som megler og deg som kunde er avgjørende for vårt samarbeid og felles suksess. North Shipping AS har som målsetning at «du» være seg som kjøper eller selger skal føle at du har fått det lille ekstra hos oss.

Vi bygger stadig kompetanse for å ivareta de forskjellige kunnskapsbehov som kreves når vi bistår våre kunder. Mangeårig erfaring, stayerevne og detaljert markedskunnskap i gjennomføringen av prosjekter er en viktig bidragsyter overfor våre oppdragsgivere.

Bruker du oss ved markedsføring og salg

Får du fordeler som

Some description text for this item

 • Utarbeidelse av detaljert salgsoppgave.

 • Profesjonell markedsføring i inn og utland.

 • Å selge er tidkrevende du sparer tid.

 • Utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter i forbindelse med salget.

 • Bistand ved strukturering og overføring av kvoter og konsesjoner.
   
 • Fordel av vår erfaring, kompetanse, markedskunnskap og kontakt flate.
 • Tilgang til registrerte kjøpere.

 • Rådgivning i valg av strategi i forbindelse med salget.

 • Slippe formaliteter.

 • Oppnår markedspris.

 • Sikkert oppgjør.