Meny

Om oss

Vår oppgave er med basis i etisk virksomhet, å bidra til optimal fortjeneste for våre prinsipaler gjennom markedsføring av prinsipalens behov, tjenester og produkter. Videre å bistå prinsipalen i kontraktsforhandlinger og assistere ham under oppfyllelse av kontrakter.

 

Vår virksomhet dreier seg ikke bare om kjøp og salg av skip, men også om eierne av skipene og menneskene som skal jobbe og bo om bord. Det er derfor viktig for oss å gjøre hverdagen til våre kunder enklere. Den grunnleggende kontakten mellom oss som megler og deg som kunde er avgjørende for vårt samarbeid og felles suksess. North Shipping AS har som målsetning at «du» være seg som kjøper eller selger skal føle at du har fått det lille ekstra hos oss.

 

Vi bygger stadig kompetanse for å ivareta de forskjellige kunnskapsbehov som kreves når vi bistår våre kunder. Mangeårig erfaring, stayerevne og detaljert markedskunnskap i gjennomføringen av prosjekter er en viktig bidragsyter overfor våre oppdragsgivere.

 

Bruker du oss ved markedsføring og salg får du fordeler som:

 

Utarbeidelse av detaljert salgsoppgave.                                                             Tilgang til registrerte kjøpere.

Profesjonell markedsføring i inn og utland.                                                       Rådgivning i valg av strategi i forbindelse med salget.

Å selge er tidkrevende du sparer tid.                                                                   Slippe formaliteter

Utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter i forbindelse med salget.      Oppnår markedspris.

Bistand ved strukturering og overføring av kvoter og konsesjoner.              Sikkert oppgjør

Fordel av vår erfaring, kompetanse, markedskunnskap og kontakt flate.