Skip to content Skip to footer
Disclaimer

Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fra selger og fra tilgjengelige registre.

North Shipping AS (Megler) har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon som er gitt og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre har Megler ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av fartøyet, dets maskineri, løst eller fast utstyr.  Megler gir ikke gi noen garantier eller forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått ved utarbeidelse av denne salgsoppgaven og det tas intet ansvar for skader eller tap som har oppstått eller oppstås som følge av mangel på presisjon eller feil i salgsoppgaven.

Fartøyet selges på ASIS vilkår og før det gis bud er det viktig at fartøyet, dets utstyr, dokumenter og sertifikater inspiseres nøye. Under enhver omstendighet har kjøper en undersøkelsesplikt som innebærer at kjøperen har et juridisk ansvar for å finne eventuelle feil og mangler ved fartøyet, dette om det ikke er tatt slik forbehold.

Basis informasjon
Kallesignal/Fiskerimerke: LK9983/M-92-AV
Rigget for: Garn og delvis makrell rigg
Hjemmehavn: Kristiansund
Dimensjon: 12,2 x 3,96 m
Byggested: Selfa Arctic Trondheim AS
Byggeår: 2007
Byggemateriale: Plast
Bygge nr: 183-4006
Fartsområde: Kystfiske
Kapasiteter
Lasterom: 10 m3
Maskineri og Utstyr
Fremdriftsmaskineri:

Nogva Scania D1 12 66M MES 11,7 l. 600HK,
Nogva HCA-210 gir, 7′ nedvinkling og kraftuttak,
Motor og gear er kjørt 15900 timer og overhalt etter 14900.-

Hjelpemaskineri:

Sleipner sidepropell 25HK
3,8KW hjelpemotor

Innredning:

3 Køyer
Bysse
Selfa gulvvarmeanlegg

Sikkerhetsutstyr:

Ihht. Instruks.

Tilbehør:

THS Kvote – Hj.L.: 10,5500
Faktor: 2,3471 / 2,4047 / 2,4163

Dekksutstyr:

Meydam garndrager (2019)
Meydam garngreier  (2019)
Smådal greiearm      (2019)
Lorentzen bom, 500KG
Rapp teinehaler 800KG
Bløgge/skyllekar 2 x 1 000

Elektronikk:

Simrad AP-50
Furuno FCV-585 Ekkolodd
Simrad CX-44 Radar
Simrad RD68 VHF
Furuno GPS-kompass
Olex kartmaskin. Koblet til GPS/ekkolodd

Diverse:

Selger kan vurdere å ta større båt under 15 meter i innbytte

Filer

Send meg prospekt på e-post og registrer meg som interessent

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres.

6909

FLERE BÅTER TIL SALGS

Ved å fylle ut skjemaet vil du i tillegg til å bli registrert som interessent automatisk få tilsendt salgsprospekt på e-post.