Skip to content Skip to footer
Disclaimer

Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fra selger og fra tilgjengelige registre.

North Shipping AS (Megler) har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon som er gitt og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre har Megler ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av fartøyet, dets maskineri, løst eller fast utstyr.  Megler gir ikke noen garantier eller forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått ved utarbeidelse av denne salgsoppgaven og det tas intet ansvar for skader eller tap som har oppstått eller oppstås som følge av mangel på presisjon eller feil i salgsoppgaven.

Fartøyet selges på ASIS vilkår og før det gis bud er det viktig at fartøyet, dets utstyr, dokumenter og sertifikater inspiseres nøye. Under enhver omstendighet har kjøper en undersøkelsesplikt som innebærer at kjøperen har et juridisk ansvar for å finne eventuelle feil og mangler ved fartøyet, dette om det ikke er tatt slik forbehold.

Basis informasjon
Kallesignal/Fiskerimerke: LG8482 / F-3-B
Rigget for: Snurrevad, line og delvis not
Hjemmehavn: Vardø
Dimensjon: 14,96 x 6,35 x 3,6 (2,31)
Byggested: Skogsøy Båt AS
Byggeår: 2014
Byggemateriale: Aluminium
Bygge nr: 90
Fartsområde: Bankfiske 1
Beskrivelse:

For kunde i Berlevåg presenterer vi Anne G som vi har eksklusivt for salg og som kan selges med eller uten deltageradgang og strukturkvoter.
Det kan være ett alternativ at  fartøyet kjøpes med strukturkvoter, men uten grunnkvote om kjøper har dette selv.

Fartøyet er rigget for for snurrevad og line, men anses å enkelt kunne ferdig rigges for not om line utstyret tas bort. Lasterommet består av 3 tanker, men rederiet har fangsten i kontainere.
Fartøy instruksen utløper dette året og fartøyet kan leveres med delvis eller helt nye sertifikater.

Rederiet vil nå påbegynne fisket etter torsk, hyse og sei for regulerings året 2024, og overlevering kan skje så snart dette fisket er avsluttet.

Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret, men det kan gjøres unntak fra bestemmelsene dersom fartøyet ikke har skiftet eier de siste to årene og dette kan omsøkes i forbindelse med søknad om ervervstillatelse.

Kapasiteter
Lasterom: 85 m3 (3 x tanker)
Maskineri og Utstyr
Fremdriftsmaskineri:

Scania 525HK – 8500 timer
Nogva HC258 Gear

Hjelpemaskineri:

John Deere hjelpemotor 8,1 l – 3400 timer
Dieselservice hjelpemotor 80KW
Lovol 70 kva hjelpemotor -11400 timer
Lovol 50 kva hjelpemotor – 274 timer

Innredning:

3 lugarer/5 køyer

Tilbehør:

Noe snurrevadvegn er inkludert i handelen.

Dekksutstyr:

Lorentzen Hydraulikk Linehaler
Lorentzen Hydraulikk Nothaler
Lorentzen Hydraulikk Notlegger
Lorentzen Hydraulikk Kombivinsj
Lorentzen Hydraulikk ankervinsj
Finnmark Hydraulikk hydraulikk pakke
Finnmark Hydraulikk Mark5 Sløyemaskin

Elektronikk:

Simrad ES 70 Ekkolodd
Simrad SNO Radar
AIS
JRC Strømlogg
Olex Kartmaskin

Diverse:

Fartøyet selges med eller uten tilhørende deltageradganger:

Konv. Torsk, hyse og sei.  m/id. Nr: 0000000749 m/ Hj.L: 13-14 m Faktor: 4,5923 / 4,4216 / 4,4232
strukt. Torsk, hyse og sei. m/id. Nr.: 2009040807  Faktor: 3,0309 / 2,9160 / 2,9268
strukt. Hyse.                      m/id. Nr.: 2015065833  Faktor: 0,8778
strukt. Hyse og sei            m//id. Nr.: 2016068990  Faktor: 2,9160 / 0,2905

Filer

Send meg prospekt på e-post og registrer meg som interessent

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres.

3273

FLERE BÅTER TIL SALGS

Ved å fylle ut skjemaet vil du i tillegg til å bli registrert som interessent automatisk få tilsendt salgsprospekt på e-post.