Skip to content Skip to footer
Disclaimer

Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fra selger og fra tilgjengelige registre.

North Shipping AS (Megler) har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon som er gitt og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre har Megler ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av fartøyet, dets maskineri, løst eller fast utstyr.  Megler gir ikke noen garantier eller forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått ved utarbeidelse av denne salgsoppgaven og det tas intet ansvar for skader eller tap som har oppstått eller oppstås som følge av mangel på presisjon eller feil i salgsoppgaven.

Fartøyet selges på ASIS vilkår og før det gis bud er det viktig at fartøyet, dets utstyr, dokumenter og sertifikater inspiseres nøye. Under enhver omstendighet har kjøper en undersøkelsesplikt som innebærer at kjøperen har et juridisk ansvar for å finne eventuelle feil og mangler ved fartøyet, dette om det ikke er tatt slik forbehold.

Basis informasjon
Rigget for: Rigges etter kundens ønske
Dimensjon: 14,99 x 7,50
Byggested: Bredgaard Boats, Danmark
Byggeår: Nybygg
Byggemateriale: Glassfiberarmert polyester
Kapasiteter
Lasterom: 3 x 30 (90 m3)
Diesel: 10000 liter
Ferskvann: 4000 liter
Annen kapasitet: 2 x 4000 liter ballast
Maskineri og Utstyr
Fremdriftsmaskineri:

Etter kundens ønske

Hjelpemaskineri:

Etter kundens ønske

Dekksutstyr:

Rigges etter kundens ønske

Elektronikk:

Etter kundens ønske

Diverse:

Håndoplagt glasfiberarmeret polyester udført i henhold til Søfartsstyrelsens forskrifter meddelelse F, minimum 23 mm
Skroget opbygges i henhold til komplette tegninger inklusiv udvendige byggespant

Skrogtykkelse:
Under vandlinie: 28,00 mm
Køl og stævn: 54,00 mm
Over vandlinie: 24,00 mm

Send meg prospekt på e-post og registrer meg som interessent

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres.

5352

FLERE BÅTER TIL SALGS

Ved å fylle ut skjemaet vil du i tillegg til å bli registrert som interessent automatisk få tilsendt salgsprospekt på e-post.