Skip to content Skip to footer
SOLGT
Disclaimer

Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fra selger og fra tilgjengelige registre.

North Shipping AS (Megler) har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon som er gitt og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre har Megler ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av fartøyet, dets maskineri, løst eller fast utstyr.  Megler gir ikke noen garantier eller forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått ved utarbeidelse av denne salgsoppgaven og det tas intet ansvar for skader eller tap som har oppstått eller oppstås som følge av mangel på presisjon eller feil i salgsoppgaven.

Fartøyet selges på ASIS vilkår og før det gis bud er det viktig at fartøyet, dets utstyr, dokumenter og sertifikater inspiseres nøye. Under enhver omstendighet har kjøper en undersøkelsesplikt som innebærer at kjøperen har et juridisk ansvar for å finne eventuelle feil og mangler ved fartøyet, dette om det ikke er tatt slik forbehold.

Basis informasjon
Beskrivelse:

Baltic Queen, Gran Banks Alaskan er bygget på American Marine Safron Marine LTD i Hong kong i 1972 med skrog i Mahogni og overbygg i teak og kryssfiner.

Fartøyet har en lengste lengde på 14,94 meter og er 4,8 meter bred..

Takst er foretatt av  ABGR AS v/ takstingeniør Ulf Ketil Simonsen, 7039 Trondheim. Båten er i de seneste år brukt som bobåt av saksøkte. 
Fartøyet er beliggende i Terna Småbåthavn i Orkdal

Ytterlig med salgsinformasjon fås ved å henvende seg hertil.

200

FLERE BÅTER TIL SALGS

Ved å fylle ut skjemaet vil du i tillegg til å bli registrert som interessent automatisk få tilsendt salgsprospekt på e-post.