Skip to content Skip to footer
Solgt
Disclaimer

Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fra selger og fra tilgjengelige registre.

North Shipping AS (Megler) har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon som er gitt og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre har Megler ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av fartøyet, dets maskineri, løst eller fast utstyr.  Megler gir ikke noen garantier eller forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått ved utarbeidelse av denne salgsoppgaven og det tas intet ansvar for skader eller tap som har oppstått eller oppstås som følge av mangel på presisjon eller feil i salgsoppgaven.

Fartøyet selges på ASIS vilkår og før det gis bud er det viktig at fartøyet, dets utstyr, dokumenter og sertifikater inspiseres nøye. Under enhver omstendighet har kjøper en undersøkelsesplikt som innebærer at kjøperen har et juridisk ansvar for å finne eventuelle feil og mangler ved fartøyet, dette om det ikke er tatt slik forbehold.

Basis informasjon
Beskrivelse:
Fartøy type Fiskebåt
Lengde (meter) 12,99
Flagg Norway
Bygge nummer 113
Kalle signal LG2656
Bygge sted Sletta verft AS
Bygget år 2008
Hjelpe maskineri 50 hk. Sleipner sidepropell.
Perkins 403C,hjelpemotor med Leroy generator.
Kapasiteter 7800 liter diesel kap. (4 tanker)
2800 liter vann kap. (2 tanker)
37 m3 isolert lasterom
Hoved maskineri 350 Nogva Scania DI 12 59M
Nogva propell med diam. 1300 mm Nogva HC-258 reduksjonsgear med oversetning 3,95:1.
Materiale Aluminium
Annet maskineri og utstyr Sleipner styremaskin fabrikat. Jabsco spyle og lense pumper
Dimmensjon 12,99 x 5,14
Dekksutstyr 4 tonn garnspill
Nettopp garngreie apparat.
Rapp hydema garnstopper.
Garnrenner.
Maxilift 500 krane.
20 kontainere i plast og aluminium.
Totalt ca. 10 tonn med fisk.
Elektronikk Det som det er behov for.
Sikkerhetsutstyr Det som det er behov for.
Innredning Styrehusstol er fra Sørlandets Aluminiumprodukter
Diverse Vurderes solgt.
Kan selges med eller uten rett til å delta i fisket etter torsk, hyse og si hj. l: 13,32/14,99 meter
Faktor grunnkvote: 4,4 / 4,67 / 4,61
Faktor strukturkvote:1,8 / 1,648 / 1,648
Faktor strukturkvote:2,5683 / 2,704 / 2,68

Prisantydning NOK 8 000 000.- uten torske kvote og

NOK 17 000 000.- med torske kvoter

Klasse Bankfiske 1
295

FLERE BÅTER TIL SALGS

Ved å fylle ut skjemaet vil du i tillegg til å bli registrert som interessent automatisk få tilsendt salgsprospekt på e-post.