Skip to content Skip to footer
Disclaimer

Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fra selger og fra tilgjengelige registre.

North Shipping AS (Megler) har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon som er gitt og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre har Megler ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av fartøyet, dets maskineri, løst eller fast utstyr.  Megler gir ikke noen garantier eller forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått ved utarbeidelse av denne salgsoppgaven og det tas intet ansvar for skader eller tap som har oppstått eller oppstås som følge av mangel på presisjon eller feil i salgsoppgaven.

Fartøyet selges på ASIS vilkår og før det gis bud er det viktig at fartøyet, dets utstyr, dokumenter og sertifikater inspiseres nøye. Under enhver omstendighet har kjøper en undersøkelsesplikt som innebærer at kjøperen har et juridisk ansvar for å finne eventuelle feil og mangler ved fartøyet, dette om det ikke er tatt slik forbehold.

Basis informasjon
Beskrivelse:

Husbåt

 

Fartøyet er bygget i plast på Lansa Ind. Co, Kaohsiung, Taiwan som bygge nr. 5 i 1989.

Tidligere registrert på Jersey, C.L under navnet Walla Walla.

Importert til Norge i 2000 og fikk navnet Fredrikke 1, og har etter dette vært registrert under navnet Irene og Amanda.

Fartøyet har tidligere vært sertifisert for «Begrenset passasjerbefordring».

Fartøyet er i dag ikke sjødyktig (en motor er defekt) og må slepes eller fraktes fra stedet på annet vis.

 

Båten har trolig ikke vært på land på lengre tid.

 

Kjennesignal:             LK7121

Hjemmehavn:             Stavanger

Dimensjon:                14,15 x 4,74 meter

 

Fartøyet er utstyrt med 2 x 375 hk. Caterpillar hvor den ene er defekt.

 

 

Diverse

Det tas kun hensyn til bud som er bindende i minimum 6 uker fra budet er mottatt medhjelper. Med partenes og rettighetshavernes samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til 2 uker. Et bud som ikke lenger er bindende, kan bare stadfestes dersom byderen samtykker. Et bud er ikke bindende for byderen når det følger av alminnelige avtalerettslige regler at byderen er ubundet.

Salgsbetingelser og budsjema fås ved å kontakte North Shipping AS.

Takst fra mai 2017 ligger vedlagt under i pdf fil.

3666

FLERE BÅTER TIL SALGS

Ved å fylle ut skjemaet vil du i tillegg til å bli registrert som interessent automatisk få tilsendt salgsprospekt på e-post.