Skip to content Skip to footer
Strukturkvoter
Hj.l. 13 til 15 meter
Gruppe Kjøpers fartøy avgjør.
Ref.nr. 24/12-2021
Grunnkvoter
Hj.l. 8,91 makrell / 10,67 NVG sild
Gruppe <11 meter
Ref.nr. 29/11-2021
Grunnkvote
Hj.l. 10,49 meter
Gruppe <15 meter
Ref.nr. 29/11-2021
Grunnkvote
Hj.l. 8,91 meter
Gruppe <13 meter
Ref.nr. 26/11/2021