Skip to content Skip to footer

Overlevering av Hydra

Den 08.03.2021 overleverte selger Hydra Havfiske AS fartøyet Hydra LK6978 til ny eier Mifjord Kystfiske AS ved kai på Rørvik.