Skip to content Skip to footer
3Not og snurrevad
Ny pris
Dimensjon: 16,65 x 5,10
Hjemmehavn: Måløy
2014
BYGGE ÅR
Dimensjon: 13 x 5,7 m
Hjemmehavn: Roan
2016
BYGGE ÅR
Dimensjon: 12,99 x 6,0 x 3,35 m
Hjemmehavn: Tromsø