Skip to content Skip to footer
2Not og snurrevad
2016
BYGGE ÅR
Dimensjon: 12,99 x 6,0 x 3,35 m
Hjemmehavn: Tromsø
1995
BYGGE ÅR
Dimensjon: 16,65 x 5,10
Hjemmehavn: Måløy