Skip to content Skip to footer
Disclaimer

Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fra selger og fra tilgjengelige registre.

North Shipping AS (Megler) har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon som er gitt og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre har Megler ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av fartøyet, dets maskineri, løst eller fast utstyr.  Megler gir ikke noen garantier eller forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått ved utarbeidelse av denne salgsoppgaven og det tas intet ansvar for skader eller tap som har oppstått eller oppstås som følge av mangel på presisjon eller feil i salgsoppgaven.

Fartøyet selges på ASIS vilkår og før det gis bud er det viktig at fartøyet, dets utstyr, dokumenter og sertifikater inspiseres nøye. Under enhver omstendighet har kjøper en undersøkelsesplikt som innebærer at kjøperen har et juridisk ansvar for å finne eventuelle feil og mangler ved fartøyet, dette om det ikke er tatt slik forbehold.

Basis informasjon
Kallesignal/Fiskerimerke: LFZR
Rigget for: Trål og snurrevad
Hjemmehavn: Bergen
Dimensjon: 32.44 x 8.20
Byggested: Tjörnvarvet
Byggeår: 1998
Byggemateriale: Stål
Bygge nr: 122
Beskrivelse:

Fartøyet selges fortrinnsvis med fisketillatelsene, men de vurderes også salg uten tillatelser.

Kapasiteter
Lasterom: 270 m3
Diesel: 75 000 Liter
Ferskvann: 11 000 Liter
Maskineri og Utstyr
Fremdriftsmaskineri:

ABC 1500 (999) HK. – 2013

Diverse:

Selges med 3 x kvotesett som inneholder avgrenset nordsjøtrål, Torsk sør faktor 1,0 i gruppen 11-14,99 og Kystreketrål sør, faktor 1.

Kvotene består av 3 individuelle kvotesett som ligger i separate selskap, salg kan skje som innmatssalg eller aksjesalg.

Kvotesett 1:
– Avgrenset Nordsjøtrål, faktor 0,5
– Torsk sør for 62gr, hj.lengde 12-13 mtr, faktor 1,0
– Kystreketrål sør, faktor 1,0

Kvotesett 2:
– Avgrenset Nordsjøtrål, faktor 0,5
– Torsk sør for 62gr, hj.lengde 11-12 mtr, faktor 1,0
– Torsk sør, struktur, faktor 0,8
– Kystreketrål sør, faktor 1,0

Kvotesett 3:
– Avgrenset Nordsjøtrål, faktor 0,5
– Torsk sør for 62gr, hj.lengde 14-15 mtr, faktor 1,0
– Kystreketrål sør, faktor 1,0

Filer

Send meg prospekt på e-post og registrer meg som interessent

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres.

1103

FLERE BÅTER TIL SALGS

Ved å fylle ut skjemaet vil du i tillegg til å bli registrert som interessent automatisk få tilsendt salgsprospekt på e-post.