Skip to content Skip to footer
Basis informasjon
Kallesignal/Fiskerimerke: LM6491 / M-10-M
Rigget for: Teiner
Hjemmehavn: Molde
Dimensjon: 10,5 x 3,58 x 1,28
Byggested: Kristiansund N (Pedersen Bygg)
Byggeår: 1978
Byggemateriale: Aluminium
Fartsområde: Kystfiske (A1) (utgår:07.03.2024)
Tonnage: 12,21(Bt) / 3,16(Nt)
Beskrivelse:

Eier er konkurs og bostyrer har abandonert fartøyet tilbake til konkursdebitor.
Megler, panthaver og bostyrer har ikke kjennskap til båtens tilstand, kvalitet, mv, og konkursbo, megler og panthaver bærer intet ansvar for mangler ved båten, som selges som den er.

Kjøper oppfordret til å foreta grundige undersøkelser av det som selges, og kjøper vil ved kontraktsinngåelse måtte erklære å ha foretatt alle nødvendige undersøkelser, og frasier seg retten til ev. å kreve prisavslag og/eller gjøre erstatningsansvar gjeldende som følge av eventuelle mangler ved det som overtas.

Høyeste bud pr. 23/1-2024 er Nkr 445 000.-

2477

FLERE BÅTER TIL SALGS

Ved å fylle ut skjemaet vil du i tillegg til å bli registrert som interessent automatisk få tilsendt salgsprospekt på e-post.