Free cookie consent management tool by TermsFeed
Skip to content Skip to footer
Disclaimer

Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fra selger og fra tilgjengelige registre.

North Shipping AS (Megler) har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon som er gitt og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre har Megler ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av fartøyet, dets maskineri, løst eller fast utstyr.  Megler gir ikke noen garantier eller forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått ved utarbeidelse av denne salgsoppgaven og det tas intet ansvar for skader eller tap som har oppstått eller oppstås som følge av mangel på presisjon eller feil i salgsoppgaven.

Fartøyet selges på ASIS vilkår og før det gis bud er det viktig at fartøyet, dets utstyr, dokumenter og sertifikater inspiseres nøye. Under enhver omstendighet har kjøper en undersøkelsesplikt som innebærer at kjøperen har et juridisk ansvar for å finne eventuelle feil og mangler ved fartøyet, dette om det ikke er tatt slik forbehold.

Basis informasjon
Kallesignal/Fiskerimerke: LM6491 / M-10-M
Rigget for: Teiner
Hjemmehavn: Molde
Dimensjon: 10,5 x 3,58 x 1,28
Byggested: Kristiansund N (Pedersen Bygg)
Byggeår: 1978
Byggemateriale: Aluminium
Fartsområde: Kystfiske (A1) (utgår:07.03.2024)
Tonnage: 12,21(Bt) / 3,16(Nt)
Beskrivelse:

Eier er konkurs og bostyrer har abandonert fartøyet tilbake til konkursdebitor.
Megler, panthaver og bostyrer har ikke kjennskap til båtens tilstand, kvalitet, mv, og konkursbo, megler og panthaver bærer intet ansvar for mangler ved båten, som selges som den er.

Kjøper oppfordret til å foreta grundige undersøkelser av det som selges, og kjøper vil ved kontraktsinngåelse måtte erklære å ha foretatt alle nødvendige undersøkelser, og frasier seg retten til ev. å kreve prisavslag og/eller gjøre erstatningsansvar gjeldende som følge av eventuelle mangler ved det som overtas.

Høyeste bud pr. 23/1-2024 er Nkr 445 000.-

2573

FLERE BÅTER TIL SALGS

Ved å fylle ut skjemaet vil du i tillegg til å bli registrert som interessent automatisk få tilsendt salgsprospekt på e-post.