Meny

Kvoter

11/9-2020   Kystmakrell (dorg)  Hj. l: 9,50. Faktor: 1,3544. (må splittes)

 

9/11-2020  Makrell dorgekvote 12,95 meter (faktor: 2,3701) (må splittes)

 

09.12.2020 Kystmakrell not kvote hj. l: 12,04 meter, faktor 1,8 (må splittes)

 

28.12.2020 Torsk, Hyse og Sei hj.l.: 10,03 meter Nord for 62/Region Nord. Står på båt over 11 meter. Ufisket for 2021

 

06.01.2021 Torsk, Hyse og Sei hj. l.: 10,39 meter Nord for 62/Region Nord (fisket for 2021)

         

18.03.2021  Leppefisk kvote for salg (Solgt)

 

06.04.2021   NVG-Sildkvote 10 til 11 meter vurderes solgt. (Står på båt under 11 meter)

 

10/4-2021    SEI STRUKTUR KVOTE

                      Konvensjonell hyse og sei  nord for 62 gr. 19 til 20 meter er tilgjengelig ved strukturering i region sør.

                      Strukturkvotene står på båt under 15 meter og kan slik trolig brukes på båt over og under 15 meter

                     

23.04.2021 Torsk. Hyse og Sei Hj.l.: 9,48 meter faktor: 2,1698 / 2,2530 / 2,2637 Region Sør. Ufisket for 2021

 

27.04-2021 Leppefiske kvote for salg