Meny
  • English (UK)
  • Norsk (NO)

Kvoter

 

 20/5-2017      Makrell dorge kvote hj. l: 9,60 meter (faktor: 1,2714) selges (må splittes)

 

14/7-2017       Makrell dorge kvote , hj. l: 8,25 meter (faktor: 1,2714)

 

29/10-2017    NVG sild, hj. l: 10-11 meter (faktor: 4,59) Må splittes.

 

14/2-2019     NVG sildekvote 10-11 meter, faktor 4,59 (må splittes)

 

15/04-2019   Torsk, hyse og sei, hj. l: 10 -11 meter Nord for 62 grader (region sør) Prisantydning NOK 6 500 000.- (fisket for 2019)

 

23/5-2019     Kystmakrell-Not hj.l.: 12,1 meter (faktor: 1,8129) står alene

 

27/5-2019     Torsk, hyse og sei, hj.l: 8,99 meter nord for 62 gr. Region Nord (delvis fisket for 2019)

 

26/6-2019    Torsk hyse og sei 14-15 m. (5,22 faktorer) + 5,5 faktorer struktur region Nord.

 

28/6-2019    Kunde ønsker å kjøpe torsk, hyse og sei kvote 10-11 meter i region Nord

 

28/6-2019     Torsk, hyse og sei, hj.l: 8-9 meter nord for 62 gr. Region sør (må splittes)