Meny

Kvoter

11/9-2020   Kystmakrell (dorg)  Hj. l: 9,50. Faktor: 1,3544. (må splittes)

 

4/11-2020   Torsk, hyse og sei, hj. l: 10,50 meter Nord for 62 grader/region sør, (må splittes)

 

9/11-2020  Makrell dorgekvote 12,95 meter (faktor: 2,3701) (må splittes)

 

09.12.2020 Kystmakrell not kvote hj. l: 12,04 meter, faktor 1,8 (må splittes)

 

28.12.2020 Torsk, Hyse og Sei hj.l.: 10,03 meter Nord for 62/Region Nord. Står på båt over 11 meter.

 

06.01.2021 Torsk, Hyse og Sei hj. l.: 10,14 meter Nord for 62/Region Nord

12.01.2021  Torsk, Hyse og Sei. Hj. l.: 9,45  Nord for 62/Region Nord

14.01.2021  Kystmakrell-Not Hj.l: 10,520. Faktor 1,813. (må splittes)

 

15.01.2021  Leppefisk kvote for salg

 

10/2-2021   Torsk, hyse og sei, hj. l: 8,50 meter Nord for 62 grader/region sør, (står alene) SOLGT

 

24/2-2021 Makrell dorgekvote hj. 10,50 meter (må splittes)